Формат и програма на специализирания форум „Образование и кариера“

Форумът включва две части – конферентно-дискусионна и изложение.

Презентационните ПАНЕЛИ ще привлекат всички страни в процеса – институции, образователни участници, компании, посетители, преподаватели и организации, които подпомагат търсещите кариерни възможности в България. По своя формат дискусиите са отворени между всички участници. Ще се даде възможност за свободна размяна на мнения и задаване на въпроси.

Изложение – форумът ще бъде допълнен от специализирани щандове на институции, компании и организации, които подпомагат търсещите кариерни възможности, които търсят нова работна сила и предлагат програми на младите хора в България и чужбина.

ПРОГРАМА НА ПРОЛЕТНОТО ИЗДАНИЕ:

 • Събитието ще се проведе на 13 и 14 март 2020 година в гр. София, зали 7, 8 и 9 на НДК;
 • Презентационните ПАНЕЛИ на участващи фирми и институции ще бъдат реализирани на 14 март (събота) 2020 г.;
 • Среща с заинтересованите кандидати за работни позиции на 13 и 14 март 2020 година.
Форумът ще се реализира в два дни, по време на които всички участници могат да направят срещи както с образователните организации, така и с младите посетители.

АКЦЕНТИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ (ПАНЕЛИ):

 • Проблеми на компаниите с намирането на кадри у нас;
 • Проблеми на младите хора за реализация на пазара на труда;
 • Възможности за реализация в български и чуждестранни организации;
 • Възможности за реализация на млади български специалисти, завършили своето образование в чужбина;
 • Възможности на България за привличане на квалифицирана работна сила на национално ниво;
 • Мерки за преодоляване на разликите в изискванията на бизнеса и възможностите на образователния сектор;
 • Среща на институционалния сектор, бизнеса и образованието.
Отделните панели ще бъдат проведени на 14 март (събота) от 11.00 до 17.30 ч.

Участници:

 • Работодатели (фирми);
 • Компании, които се занимават специално с подбор на професионални кадри
 • Институции, свързани с развитието на човешките ресурси;
 • Европейски институции, свързани с европейския пазар на труда;
 • Кариерни центрове на университети и работодателски организации и др.
Презентационните панели не са описани.


ДЕН 1

Национален Дворец на Културата - етаж 5, зала 9
13 март (петък)

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ - ЗАЛА 9

Поздравителни адреси и обръщения за събитието
Културна програма
Среща с медии
11:00 - 12:00 ч.
НАЧАЛО НА ФОРУМА
Регистрация за посещение 10:00 - 18:00 ч.
Интервюта, работни срещи с кандидатите 10:00 - 18:00 ч.
Край на изложбения ден 18:00 ч.

ДЕН 2

Национален Дворец на Културата - етаж 5, зали 7, 8 и 9
14 март (събота) Работно време: 10:00 - 18:00 ч.
НАЧАЛО НА ФОРУМА
Регистрация за посещение 10:00 - 18:00 ч.
Интервюта, работни срещи с кандидатите 10:00 - 18:00 ч.
Интервюта, работни срещи с кандидатите 10:00 - 18:00 ч.
Презентационни панели 11:00 - 17:30 ч.
Край на изложбения ден 18:00 ч.