Защо да станете спонсор на „Образование и кариера“?

Защо да бъдете спонсори на "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"?

Идеите, без които не можем

Светът се променя благодарение на добрите идеи, в които сме повярвали!
Ако имате добра идея, „Образование и кариера“ ще ви предложи разнообразие от възможности за нейното развитие.
Развийте своята идея, ако вашата организация е насочена в някоя от следните категории:

 

 • Висше образование
 • Средно образование
 • Начално образование
 • Обучение и квалификация
 • Онлайн обучение
 • Неправителствени организации, насочени към образованието
 • Центрове за работа с деца
 • Фирми и бизнес организации
 • Уеб медии, социални мрежи
 • Младежки организации
 • Работодатели
 • Международна институция
 • Международни публични организации
 • Международни благотворителни организации и институции
 • Българска институция на национално или местно ниво
 • Организация, която представя конкретна програма, проект или инициатива, свързани с образованието и кариерата
 • Сдружение или фондация или друга неправителствена организация

Защо да участвам като спонсор?

 • Първо, ще се запознаете с широк спектър от образователни организации и работодатели, които идват от цял свят
 • Второ, ще получите информация за различни пазари директно от работодатели
 • Трето, говорете лице в лице с най-прогресивните компании
 • Четвърто, намерете това, което търсите директно от конкретния пазар, без да губите време и средства за проучвания и допълнителни разходи
 • Пето, присъствайте на семинарната програма и намерете уникалните възможности за професионално развитие и начин на живот в цял свят
 • Шесто, намерете своите бъдещи партньори!

Директните ползи

 • Да бъдете спонсор на това събитие е изключително престижно в глобалния свят
 • Да бъдете спонсор на това събитие осигурява международен отзвук и създаване на положителен имидж
 • Да бъдете спонсор на това събитие създава полезен диалог с целеви групи
 • Да бъдете спонсор на това събитие осигурява ефикасност и прозрачност на съобщенията, адресирани към публиката
 • Да бъдете спонсор в сферата на образованието и кариерата изгражда социално отговорен характер на вашата организация
 • Да бъдете спонсор на това събитие в България осигурява по-голяма популярност в обществото

Дългосрочни ефекти:

 • Глобален положителен образ
 • Социална отговорност
 • Разпознаваемост, популярност и доверие в марката
 • Образът на компания, която подкрепя развитието на науката, културата, образованието и социалните дейности
 • Растеж на потенциални клиенти