Информация за посетители на изложение ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

Добре дошли на Изложение "Образование и КАРИЕРА"!

Образование

Много често изборът на учебно заведение започва от идеята, че това е нещо задължително, модерно и най-необходимото за доброто бъдеще. Изборът на подходящо училище, колеж, университет и специалност са важни по няколко причини:

  • Образованието представлява първото стъпало от дългата стълба „кариера“
  • Инвестира се определено количество време
  • Изискват се усилия и средства
  • Имат определена финансова стойност
  • Когато избираме къде и какво да учим е добре да си дадем ясна и конкретна обратна връзка за тези няколко специфики

От няколко години българските ученици и студенти имат огромен избор на учебни заведения от цял свят, което допринася за разширяване на техния мироглед и увеличава техните възможности да получат качествено образование в престижни учебни заведения. Посетете ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА и научете повече информация за тези възможности! Получаването на адекватна и актуална информация е изключително важно в условията на глобален свят!

Кариера

Личното развитие в конкретна област предполага любопитство, нови търсения, вдъхновение, лична амбиция. Ето защо обвързахме образованието с кариерата – бихме искали да мотивираме нашите посетители да потърсят и планират своите стъпки. И ако образованието е старт за вашето начално специализиране в конкретна област, то кариерата ще ви даде специфичните знания и умения, от които имате нужда, за да се изградите като успешен професионалист!

ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА е едно от най-важните събития в България, което събира на едно място най-добрите училища, колежи университети и работодатели в световен мащаб, известни с високи стандарти в обучението и управлението на човешки ресурси.
Всяка година ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА предоставя възможност за избор и изключително актуална информация. Представете си, че на едно място имате възможност да изберете какво да учите, къде да го направите и какви са условията за начало на вашата последваща кариера – в България или чужбина! Искате ли да учите в България или чужбина? Искате ли да знаете дали можете да се реализирате и какво образование е необходимо, за да успеете. Това е ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА!

Научете повече за българския образователен и трудов пазар и най-вече новите възможности за развитие, които ви предлага.
Станете част от изложението, за да създадете нови бизнес връзки или да бъдете в крак с вашите колеги и конкуренти от бранша.
Включете се в дискусиите по актуални теми в дните с презентационните панели.

На международно изложение ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА ще получите съдействие при създаването на професионални документи (автобиографии, мотивационни писма, учебни програми и др.), както и при овладяването на специфични техники за явяване на последващи интервюта и др. При нас ще намерите разнообразие от възможности, за да чувствате подготвени, когато потърсите своето желано работно място.

Работно време за посетители

Посетителите на изложението ще имат възможност да се срещнат с най-добрите учебни заведения и работодателски организации от 10,00 до 18,00 ч.
Планирайте своето време и посетете изложението.

Моля, направете предварителна регистрация онлайн, за да спестите време и неудобство на входа!

Вход свободен!