Информация за спонсори и спонсорски пакети на ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

Маркетинг и спонсорство с "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

С възможностите за спонсорство, които предоставяме, можете да повишите разпознаваемостта на вашата марка и своя потенциал
"Образование и кариера" се провежда всяка година през месец март. Специализираната кариерна част "Образование и кариера" дава възможност да планирате работни срещи с талантливите млади хора на България, както и с институции от цял свят.
Маркетинговите инициативи и спонсорството на "Образование и кариера" са ефективен избор за достигане на вашето послание до вашата целева група.

Спонсорски пакети
Различните спонсорски пакети позволяват на участниците да получат максимални резултати. Всеки един пакет предлага различни възможности за налагане на марката. Станете спонсор на използваните материали по време на изложението и вашето лого ще бъде поставено върху найлоновите пликове, които получават всички посетители. А защо не изберете спонсорските пакети, които включват медийната кампания за събитието. С нашите медийни партньори ще получите пълно покритие за вашите послания.
Потърсете допълнително информация!

Спонсорски пакети Платинен
пакет
Златен пакет Сребърен пакет
Изложбен щанд 12 m2 8 m2 6 m2
Разполагане на фикс банери в изложбените зали 20 10 5
Представители на щанда 4 3 2
Разпознаваемост като спонсор на събитието
- Лого на сайта
- Лого в имейлите на събитието
- Лого на корица на каталога
Всичко
включено
Всичко
включено
Всичко
включено
Страница в каталога на изложението 2 1 1
Презентация  60 минути 30 минути -
Лого на рекламните пликове на изложението Самостоятелно
лого на цяла страна
- -
Спонсор на официалната вечеря на изложението (участват само участници) Да - -
Цени на спонсорските пакети Платинен
пакет
Златен пакет Сребърен пакет
"Образование и кариера" € 6 000 € 3 000 € 2 000

Изложбен щанд
Представете своите продукти и услуги на специално изработен за вас брандиран изложбен щанд.

Реклама в каталога
Публикувайте информация в каталога, който получава всеки посетител на "Образование и кариера"

Онлайн реклама
Вашият бранд ще бъде публикуван преди, по време и след събитието.

Спонсор на официалната вечеря
Станете спонсор на официалната вечеря на всички изложители и участници.

Презентации
Направете своята презентация и повишете разпознаваемостта на вашата марка по време на "Образование и кариера"

Ръка за ръка

Вярваме, че образованието не трябва да бъде основен приоритет до получаването на солидна диплома, а трябва да бъде адаптирано към нуждите на бизнеса, и обратно. Практическите умения и нужди трябва да бъдат адаптирани към развитието на съвременната наука.
Вижте защо трябва да станете спонсор на "Образование и кариера"!