Информация за участници в изложение ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА

Добре дошли на международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА”!

Не само в Европа, но и в цял свят има значителен брой реализирани и най-вече ценени български професионалисти в различни сфери на дейност – от медицински кадри до рекламни специалисти и архитекти. ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА има за цел да покаже пътя за кариерно развитие в България и в чужбина, като се акцентира върху необходимостта от квалифицирани специалисти и техните знания и умения в България. Искаме да покажем, че у нас всеки един професионалист може да намери подходяща работна позиция, както и докажем, че България може да привлича чуждестранни инвеститори и качествени кадри от чужбина, както и да подготвя такива. Тук се включва и целевата група на българите, дипломирали се в чуждестранни висши учебни заведения.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА се провежда заедно с най-голямото международно изложение за образование в България – „Образование без граници“. Това гарантира на всички изложители, че ще получат огромна публичност и че ще срещнат значителен брой ученици, студенти и млади професионалисти, които се интересуват от качествено образование. Нашата публика е най-интелигентната целева група в страната, която има разнообразни интереси в различни професионални сфери. ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА обединява на едно място образователно изложение и форум за кариерно развитие.

Организатор на форум „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА” е Бери Груп България. Основните дейности на Бери Груп България са свързани с развитието на образователните услуги в България, включително предоставяне на информация на българското общество.

Вижте повече информация на следните страници:


Изложители