Провеждане на специализирания форум ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

Провеждане

Откриване - 11.00 ч. петък

Официални гости на откриването

Сред официалните гости на откриването на 13 март от 11.00 ч. ще бъдат:

 • г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България
 • г-жа Цветелина Пенкова, Член на ЕП и Заместник председател на „Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите“
 • г-н Теодор Стойчев, Ръководител на Бюрото на ЕП в България
 • г-жа Шойра Рузибаева, Временно изпълняващ длъжността Представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН
 • Н. Пр. г-н Джънг Джингю, посланик на Република Корея
 • Н. Пр. г-н Темиртай Избастин, посланик на Казахстан
 • Н. Пр. г-н Мариос Кунтуридис, посланикът на Република Кипър
 • Н.П. г-н Табо Таге, посланик на Република Южна Африка
 • Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, Посланик на Република Куба
 • Н. Пр. г-жа Доника Ходжа, посланик на Република Албания
 • г-н Милен Люцканов, Заместник-министър на външните работи
 • г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика
 • г-жа Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика
 • Д-р Елеонора Лилова, Председател на Държавна агенция за закрила на детето
 • Представители на посолствата на ОАЕ, Полша, Чехия, Русия, Испания, Сърбия, Черна Гора, Мароко, Пакистан и др.
 • Представители на Министерство на отбраната, Министерство на туризма, Агенция по заетостта, Държавна агенция за българите в чужбина, Асоциация на българските училища в чужбина и др.

Образование и кариера

Дати през 2020 г.: 13 - 14 март (пролетно издание)
Място: Национален дворец на културата (НДК) София, България

Цел: Целта на събитието ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА е да се срещнат интересите на работодателите и младите специалисти, да се дискутират възможностите за двете страни в процеса на подбор и на кариерен избор за завършващите средно и висше образование, в България и чужбина.

Целта е да се формира у младите участници представа за реалните очаквания на работодателите, средата и личностите, които взимат решения в тези компании, както и да се скъси дистанцията – „образование – бизнес”, като се предостави възможност за комуникация на идеи, въпроси, диалог между образователни институции с институции за кариерно развитие и компании, както и между тях и младите посетители.

Освен частни компании, търсещи различни млади специалисти, ще участват български и чуждестранни институции, партньори и организации от България и чужбина.

Формат:

Форумът ще премине в две части:
 • Дискусионна част
 • Изложение

Презентациите ще привлекат всички страни в процеса – институции, образователни участници, компании, посетители, преподаватели и организации, които подпомагат търсещите кариерни възможности в България. По своя формат дискусиите са отворени между всички участници. Ще се даде възможност за свободна размяна на мнения и задаване на въпроси.

Изложение – форумът ще бъде допълнен от специализирани щандове на институции, компании и организации, които подпомагат търсещите кариерни възможности, които търсят нова работна сила и предлагат програми на младите хора в България и чужбина.

Програма на пролетното издание:

 • Събитието ще се проведе на 13 и 14 март 2020 година в гр. София, етаж 5 на НДК;
 • Презентациите на фирмите и институциите ще бъдат реализирани на 14 март (събота) 2020 г.;
 • Среща с заинтересованите кандидати за работни позиции на 13 и 14 март 2020 година.

Форумът ще се проведе в два работни дни, по време на които всички участници могат да направят срещи както с образователните организации, така и с младите посетители. Презентациите ще бъдат реализирани в събота на 14 март 2020 г.

Международно изложение предоставя уникална възможност да получите пълна информация и контакти на едно място. В рамките на два дни ще имате възможност да се срещнете с работодатели от различни индустрии, както и чуждестранни организации, институции и много други, които предлагат различни опции за стажове, стипендии и работа. По време на презентациите и работните срещи, можете да получите по-задълбочени знания за пазара на труда.